Ochrona stacjonarna budynków biurowych

Obiekty przemysłowe charakteryzują się dużym przepływem personelu, dostawców oraz odbioru. W tej sytuacji kluczowa jest kompleksowa ochrona zabudowań, terenów zewnętrznych, ogrodzeń i wszystkich bram wjazdowych. Bardzo ważne jest zachowanie strefy zamkniętej i ścisła kontrola osób/pojazdów próbujących uzyskać wejście do strefy chronionej.
Podejmujemy szereg działań, które zapewniają obiektom skuteczną ochronę. Usługa ochrony obejmuje ochronę przed wstępem osób nieupoważnionych, włamaniami, kradzieżami i uszkodzeniami wyposażenia. Każdego dnia nasi pracownicy sprawdzają stan nadzorowanych pomieszczeń.

Oferujemy ochronę stacjonarną budynków biurowych, zakładów pracy, osiedli zamkniętych, obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej.

Usługa obejmuje ochronę przed wstępem osób nieupoważnionych na teren obiektu, włamaniami, kradzieżami i uszkodzeniami wyposażenia.

Każdego dnia nasi pracownicy sprawdzają stan nadzorowanych pomieszczeń, patrolują teren zakładów produkcyjnych i magazynowych. Interweniują, gdy tylko pojawi się zagrożenie lub zostanie zakłócony porządek.

Do ich obowiązków należy również sprawdzenie zabezpieczeń technicznych (stan alarmów, kłódek czy zamków) oraz prowadzenie ewidencji kluczy.